เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นางวจิราพร อมาตยกุล ผอ.วช. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) เข้าพบ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการข่าวสถานีThaipbs และ คุณเทพชัย หย่อง ผู้สื่อข่าวอาวุโสและบรรณาธิการรายการ”Thai PBS World” และทีมหัวหน้าข่าว Thaipbs เพื่อเล่าถึงโครงการฯ รวมถึง ภารกิจด้านความสัมพันธ์ประเทศของกรมการปกครอง

การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และทาง Thaipbs ได้ให้ความสนใจเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศให้เป็นประเด็นสาธารณะต่อไป