Katib

About Katib

This author has not yet filled in any details.
So far Katib has created 12 blog entries.

“NTS – Mekong Watch” เดินหน้าปักหมุด”สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” ต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในลุ่มน้ำโขง

2024-04-05T15:44:36+07:00Tags: , , , , , |

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Enhancing People-to-People Connectivity to Address ...

อปค. บันทึกวิดิทัศน์คำรับรอง/ชมเชย (Testimonial) สำหรับกองทุน MKCF ในการสนับสนุนโครงการ NTS- Mekong Watch

2024-04-05T16:17:19+07:00Tags: , , , , |

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 ...

ศปสล. พบ UNODC หารือแนวทางการทำงาน “การบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนาคต

2024-04-05T16:07:16+07:00Tags: , , , , , |

เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 ...

ศปสล.พบ Thaipbs หารือการขับเคลื่อนโครงการ NTS-Mekong Watch เดินหน้าปักหมุดการสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ เกราะกำบังภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2024-04-10T17:38:46+07:00Tags: , , , , |

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 ...

สำรวจพลวัตของความมั่นคงรูปแบบใหม่ลุ่มน้ำโขงสุดซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

2024-05-15T14:41:42+07:00

หมายเหตุ  - พลเอกเจิดวุธ คราประยูร ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภา บรรยายหัวข้อ ...

Go to Top