ข่าวสาร/บทความ

“NTS – Mekong Watch” เดินหน้าปักหมุด”สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” ต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในลุ่มน้ำโขง

2024-04-05T15:44:36+07:00Tags: , , , , , |

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Enhancing People-to-People Connectivity to Address ...

สัมภาษณ์พิเศษ – ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร จาก “โป่งน้ำร้อนโมเดล” สู่ปรัชญา “การสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” เกราะกำบังภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2023-12-22T22:25:33+07:00

ทุกวันนี้สังคมของเราเปลี่ยนไปอย่างมาก มีภัยจากมิชฉาชีพต่างๆมากมาย ที่โจมตีเราแทบทุกทิศทุกทาง  โดยเฉพาะเรื่องภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ...

รู้เท่าทัน “ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่” ปูทางสร้างสังคมปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม 

2023-12-21T11:40:27+07:00Tags: , , , |

โดย - ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) โลกในศตวรรษที่ 21 ...

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย วิกฤตที่รอการบริหารจัดการให้เป็น Win-Win Solutions สำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2023-12-05T18:49:51+07:00Tags: |

การลักลอบเข้าเมืองหรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง การเข้าเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง โดยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยบุคคลที่สาม

สำรวจพลวัตของความมั่นคงรูปแบบใหม่ลุ่มน้ำโขงสุดซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

2024-05-15T14:41:42+07:00

หมายเหตุ  - พลเอกเจิดวุธ คราประยูร ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภา บรรยายหัวข้อ ...

Go to Top