Uncategorized

ศปสล. พบ UNODC หารือแนวทางการทำงาน “การบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนาคต

2024-04-05T16:07:16+07:00Tags: , , , , , |

เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 ...

ศปสล.พบ Thaipbs หารือการขับเคลื่อนโครงการ NTS-Mekong Watch เดินหน้าปักหมุดการสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ เกราะกำบังภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

2024-04-10T17:38:46+07:00Tags: , , , , |

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 ...

Go to Top