การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศปสล. พบ UNODC หารือแนวทางการทำงาน “การบริหารจัดการชายแดนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอนาคต

2024-04-05T16:07:16+07:00Tags: , , , , , |

เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 ...

รู้เท่าทัน “ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่” ปูทางสร้างสังคมปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม 

2023-12-21T11:40:27+07:00Tags: , , , |

โดย - ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) โลกในศตวรรษที่ 21 ...

Go to Top