ปัญหาการค้ามนุษย์

“NTS – Mekong Watch” เดินหน้าปักหมุด”สร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศ” ต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในลุ่มน้ำโขง

2024-04-05T15:44:36+07:00Tags: , , , , , |

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Enhancing People-to-People Connectivity to Address ...

รู้เท่าทัน “ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่” ปูทางสร้างสังคมปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม 

2023-12-21T11:40:27+07:00Tags: , , , |

โดย - ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) โลกในศตวรรษที่ 21 ...

Go to Top