รู้เท่าทัน “ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่” ปูทางสร้างสังคมปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม 

2023-12-21T11:40:27+07:00Tags: , , , |

โดย - ศูนย์ประสานงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศปสล.) โลกในศตวรรษที่ 21 ...