Last modified by - 4 เดือน ago

#215665d5662ad7463
แก้ไขปัญหาอุบัตเหตุุทางน้ำ

Ticket Author
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
Created Datetime
21/02/24 09:55
Assignee

📌 สป.ชด. (BLO)

📌 อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.

นายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเชียงใหม่   นายเอกพิสิฐ ธีรนันท์ภาคิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน อำเภอศรีเชียงใหม่ (สป.ชด.) (Border Liaison Office : BLO) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่ ตชด.245ตรวจสอบอุบัติเหตุทางน้ำ กรณี เรือโดยสาร ของทางสปป.ลาว ที่เดินทาง มาให้บริการ เจ้าหน้าที่ คณะ อนุกรรมการชายแดน ของนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อ ตรวจ พื้นที่ ดอนมูล แต่ในระหว่างการเดินทาง ใบพัด ของเรือ ได้หลุดหายไป จึงไม่สามารถควบคุมเรือได้ แล้วได้ไหลมากระทบ กับท่อดูดทราย ของท่าทรายอำนวย ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จากการเข้าตรวจสอบ ท่อดูดทราย ได้รับความเสียหายเล็กน้อย แล้วได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งเป็นคนงานของท่าทราย จึงได้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายเมืองศรีโคตรตะบอง และเจ้าหน้าที่ทหารชายแดนกองร้อยที่ 242 ทั้งสองฝ่ายรวมทั้ง ผู้ขับขี่เรือและ เจ้าของเรือ ได้พูดคุย โดยเจ้าของเรือ ยอมรับ ในอุบัติเหตุครั้งนี้และ ดูแลผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย จึงได้ทำบทบันทึก ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ต่อไป

Phone
042451953
accepted
1
address
บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ
avada_post_views_count
24
avada_today_post_views_count
2
avada_post_views_count_today_date
12-06-2024

Replies are closed.

Go to Top